Jonge natuur


Een jonge, rijke natuur

Landgoed Nieuw Bellinkhof is ruim opgezet. Bossen, lanen, bloemrijke graslanden en poelen vormen één geheel. De bossen en lanen zijn aangeplant met veel verschillende soorten: eiken, linden, beuken, kersen, berken en veel struiken, zoals hulst, hazelaar en roos. Nu nog jong, maar door de tijd heen worden dit gevarieerde bossen met bloeiende struiken. Reeën, salamanders, kikkers, vlinders, bijen en vogels zullen hier een schitterende plek vinden.

Overgang
Het landgoed bestaat voor meer dan de helft uit ruige graslanden en verspreide struwelen (struikgewas). De graslanden zijn ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Door niet te vaak te maaien en niet te veel te bemesten, zullen zich steeds meer bloemen gaan vestigen, zoals rolklaver, wilde peen, Sint- Janskruid en wilde margriet.
De hoger gelegen graslanden met bloemen en kruiden zijn rijk aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Struweelranden vormen de overgang tussen bos en graslanden en zijn belangrijk voor insecten, amfibieën, reptielen en broedvogels.

IJssel
De lager gelegen graslanden aan de Wilpse dijk kennen een vegetatie die kenmerkend is voor het stroomdal van de IJssel. Twee bestaande laagtes zijn uitgediept om nieuwe poelen te creëren. Zij trekken amfibieën en libellen aan. In en aan poelen groeien straks riet, lisdodden en bloeiende waterplanten. De oevers lopen geleidelijk af, ideaal voor diverse mossen en planten en een prima broedplek voor vogels als de kleine plevier.